فلز اسميم (Osmium)

اين فلز آبی يکی از چگالی ترين عناصر روی زمين است. اسمیم توسط اسمیتسون تنت در سال 1803 کشف شد. از اسميم برای سخت کردن آلياژهای پلاتين استفاده مي شود. اين فلز کمی خطرناک است چون اکسيدهای سمی ساطع میکند که می تواند به چشم و پوست آسيب برساند. اسمیم بیشتر در روسیه و شمال و جنوب آمریکا استخراج می شود. قيمت هر کيلوگرم از اين فلز در سال ۲۰۱۰ برابر با ۱۲۷۰۰ دلار بوده است.
| همچنین بخوانید: فلزات گران قیمت و پرکاربرد در جواهرسازی

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه