الماس صد ساله شرکت دبیرز (The Centenary Diamond)

این الماس به این خاطر که در جشن صدساله شرکت دبیرز در آفریقای جنوبی نمایش داده شد، به این نام شهرت یافت. این سنگ، از طرف بنیاد گوهرشناسی آمریکا، گواهی نامه کیفیت به عنوان یک الماس ۵۹۹ قیراطی با رنگ D خالص را دریافت کرده بود. تولکاسکی که یکی از پیشگامان تراش الماس در آن زمان به شمار می رفت، شکل قلب را برای الماس صدساله در نظر گرفت. این الماس براق و تراش خورده ۲۷۴ صفحه دارد و از  سال ۱۹۹۱ میلادی در موزه برج لندن قرار دارد.
| همچنین بخوانید: معروف ترین و بزرگترین الماس های جهان

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه