شناخت ابزارها در طلا و جواهرسازی : انبر دم باریک :

انبر دم باریک ابزاری بسیار ضروری و پرکاربرد در جواهر سازی است. دم باریک دارای نوک مسطح می باشد که برای نگه داشتن سیم و زنجیر (بدون ایجاد آسیب به نمونه) به کار می رود. از دم باریک می توان برای چفت و تخت کردن سیم و حالت دادن به آن نیز استفاده کرد.
| همچنین بخوانید: شناخت ابزارها در طلا و جواهرسازی

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه