خصوصیات و سنگ متولدین ماه مهر

اوپال سنگ ماه متولدین مهر است. واژه‌ اوپال از کلمه‌ هندی‌ به‌ معنای‌ «سنگ» مشتق‌ شده‌ و در فرهنگ‌ سانسکریت‌ به‌ معنای‌ سنگ‌ قیمتی است. اوپال به‌ طلسم‌ خوشبختی‌ معروف‌ است‌ و تأثیر مثبتی‌ در روح‌ و روان دارد و همراه ‌داشتن‌ آن‌ در انسان‌ ایجاد شادی‌ می‌ کند و مانع‌ نگرانی، افسردگی، سستی‌ و رخوت‌ می ‌شود. این سنگ را برای‌ تسکین‌ دردهای‌ روده‌ و ورم‌ معده، به ‌جریان ‌انداختن‌ خون‌ و افزایش‌ گلبول‌های‌ قرمز به‌ کار می‌ برند. نگاه‌ کردن‌ به‌ این‌ سنگ‌ زیبا، چشم‌ها را به‌ روی‌ زندگی‌ باز می ‌کند و باعث‌ ایجاد شعف‌ و امید و تقویت‌ صفات‌ نیکو خواهد شد.
| همچنین بخوانید: همه چیز درباره سنگ ماه تولد

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه