خصوصیات و سنگ متولدین ماه شهریور

یاقوت کبود سنگ ماه متولدین شهریور است. این سنگ سمبل‌ واقعیت، وفاداری، عقل‌ و تفکر است چنانکه‌ گاه‌ آن‌ را «سنگ‌ خردمندان» نیز می‌ نامند. این سنگ مظهر حقیقت، اخلاص و صداقت است. در قرن‌ نوزدهم‌ جواهر شناسان‌ متوجه‌ شدند که‌ یاقوت کبود از خانواده‌ کروندوم و عنصر رنگ‌ در آن‌ آهن‌ و تیتانیوم‌ است. این سنگ دارای خاصیت شفابخشی است، روی سلول های پوست، مو و ناخن خیلی تاثیر می گذارد، درد را کاهش می دهد و برای آرام کردن عصبانیت و تسکین اعصاب مؤثر است. اگر یاقوت کبود با طبع کسی سازگاری داشته باشد برای او سعادت و برکت می آورد و او را محافظت می نماید و به عشق استحکام می بخشد.
| همچنین بخوانید: همه چیز درباره سنگ ماه تولد

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه