خصوصیات و سنگ متولدین ماه آبان

توپاز سنگ ماه متولدین آبان است. توپاز از واژه‌ توپازیوس‌ كه‌ نام‌ جزیره‌ای‌ در دریای‌ سرخ‌ است‌ گرفته‌ شده‌ است. این‌ سنگ‌ سمبل‌ وقار و ابهت،‌ عشق و مهربانی و نشانه‌ شادی‌ و موفقیت است. سنگ توپاز جلای شیشه‌ای دارد و به رنگ‌های زرد، صورتی، زرد روشن، مایل به آبی، سبز و بیرنگ در طبیعت یافت می‌شود. این سنگ سمبل برکت و رشد است. در انجیل از آن اسم برده شده است. این سنگ التیام بخش و جوان کننده به شمار می‌رود، شخص را در مقابل خطرات حفظ می‌کند و بر قدرت فکر، خلاقیت و ثروت می‌افزاید. توپاز سنگ نیرومندی است که اغلب باعث روشنایی و گرمی قلب می‌شود برای افسردگی، عصبانیت و نگرانی‌های بسیار موثر است.
| همچنین بخوانید: همه چیز درباره سنگ ماه تولد

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه