الماس

الماس یکی از سنگ‌های قیمتی و یکی از آلوتروپهای کربن است که در فشارهای بالا پایدار است. آلوتروپ دگر کربن گرافیت نام دارد.

الماس در حالت پایدار دارای ساختار بلندروی (مکعبی) است. الماس ساختار منشوری نیز دارد که این ساختار بصورت شبه پایدار در طبیعت به صورت کانی لونسدالنیتی وجود دارد.

الماس سنگ متولدین ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) و پرمصرف ترین سنگ قیمتی است که معمولاً در حلقه های نامزدی به کار می رود.

الماس سمبل دهمین و شصتمین سالگرد ازدواج است. اسم الماس از لغت یونانی آداماس گرفته شده که به معنای تسخیر ناپذیری و عشق ابدی تلقی می شود.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه