دستبند الماس

همواره درست در کنار حلقه‌های نامزدی الماس و سرویس برلیان یک دسبند الماس وجود دارد، چراکه یک موضوع در مورد این دستبند برلیان قطعی است : به سادگی هرگز از مد نمی‌افتد.
ست جواهرات روژین

09 سپتامبر: جواهرات الماسی که هر زنی باید داشته باشد

در گذشته‌ها زنان فقط جواهرات خود را برای موارد خاص بیرون می‌آوردند. اما امروزه، خوشبختانه استفاده از برلیان (الماس) در…