شب یلدا و یاقوت قرمز

یلدا نخستین شب زمستان و بلندترین شب سال است، ایرانیان پیشینه درازش را به ایزد مهر “میترا”  پیوند می زنند، ایزدی که دارنده هزارچشم و هزارگوش، دارنده دشت های فراخی است که از سنگ زاده می شوند. شب یلدا، شب زایش مهربانی است، اجداد ما این شب را تا به صبح به جشن و پایکوبی به گرد آتش می پرداختند. بردن هدیه به خانه عروس با عنوان ” شب چله ای ” از دیگر مراسم شـب یـلـدا است. در این شب برای دخترانی که به تازگی نامزد شده اند، ازسوی خانواده داماد، هدایایی فرستاده می شود و خانواده های عروس و داماد دور هم جمع می شوند. در این شب افراد با جمع شدن در خانه بزرگ فامیل، خواندن شعر و داستان، خوردن شیرینی ، آجیل و انواع تنقلات، بلندترین شب سال تا پاسی از شب بیدار می مانند. جواهری روژین یاقوت قرمز را برای این مراسم باستانی یلدا پیشنهاد می دهد. زیرا شب یلدا یکی از مناسبت های شاد است و رنگ قرمز از رنگ های گرم و زیبایی است که جوانی، نشاط و هیجان را القا می کند.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه