جواهرات دوشس ویندزور

والیس اسپنسر بعد از ازدواج با ادوارد هشتم که از مقام سلطنت به خاطر وی کناره گیری کرد ملقب به دوشس ویندزور گردید. این ازدواج اسپنسر را به آرزوی دیرینه اش که داشتن جواهرات بسیار بود، رساند و یکی از جواهراتی که به سبب این پیوند صاحب شد، دستبندی به شکل پلنگ از جنس الماس با طراحی کارتیه است که رکورد قیمت را شکسته و به مبلغ ۱۲,۴۱۷,۳۶۹ دلار فروخته شد و رکودشکنی تاریخی را به ثبت رساند. زیبایی خیره کننده آن به واسطه یاقوت سرخ، یاقوت کبود و الماس و زمردهایی است که در آن به کار رفته است.
| همچنین بخوانید: جواهرات خانواده های سلطنتی

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه