الماس آگرا (Agra)

الماس آگرا را اولین امپراطور مغول بعد از پیروزی در جنگ علیه مهارجه ای در سال 1526 به غنیمت گرفت. گفته می شود این الماس توسط نادر شاه افشار غنیمت گرفته شده بود ولی بعدها به هندوستان بازگردانده شد. در سال 1896 به جواهر فروش مشهوری در لندن فروخته شد. در سال ۱۹۰۵ توسط GIA به عنوان برلیان صورتی روشن طبیعی با شفافیت VS2 و وزن 32.34 قیراط در حراج به مبلغ 6.9 میلیون دلار به فروش رسید.
| همچنین بخوانید: معروف ترین و بزرگترین الماس های جهان

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه