الماس آگرا (Agra)

الماس آگرا را اولین امپراطور مغول بعد از پیروزی در جنگ علیه مهارجه ای در سال ۱۵۲۶ به غنیمت گرفت. گفته می شود این الماس توسط نادر شاه افشار غنیمت گرفته شده بود ولی بعدها به هندوستان بازگردانده شد. در سال ۱۸۹۶ به جواهر فروش مشهوری در لندن فروخته شد. در سال ۱۹۰۵ توسط GIA به عنوان برلیان صورتی روشن طبیعی با شفافیت VS2 و وزن ۳۲.۳۴ قیراط در حراج به مبلغ ۶.۹ میلیون دلار به فروش رسید.
| همچنین بخوانید: معروف ترین و بزرگترین الماس های جهان

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه