ستاره صورتی

بزرگترین الماس صورتی دنیا

۲۹ تیر: بزرگترین الماس صورتی دنیا فروخته شد و رکورد زد

بزرگترین الماس صورتی دنیا به نام ستاره صورتی، به وزن ۵۹٫۶۰ قیراطی در هنگ کنگ رکورد فروش مزایده ای سنگ های زینتی رو زد و به قیمت ۵۷ میلیون یورو به فروش رسید. این اتفاق بعد از ۵ دقیقه رخ داد و این سنگ به این قیمت به فروش رسید. قیمت شروع این مزایده ۵۶ میلیون یورو بود. | همچنین بخوانید: معروف ترین و بزرگترین الماس های جهان