بلاگ

برلیان

برلیان

یکی از اصطلاحات غلطی که اکثراٌ بین مردم استفاده می شود استفاده از واژه بِرِلیان برای سنگ قیمتی الماس است،…